JDolBer HR a Költségvetési Intézmények számára

#

Kompetencia alapú, integrált, humán erőforrás gazdálkodási rendszer. A JDolBer HR speciálisan napjaink HR szakemberei részére kifejlesztett szoftver.

Komplex tudása, funkciói lefedik a kórházak, egyetemek, kormányzati és önkormányzati szektor teljes tárházát!

Felépítése moduláris, amely az összes, humán erőforrás gazdálkodás területén alkalmazott munkafolyamat elvégzésére lehetőséget nyújt, beleértve a Munkaügyi és a Humánpolitikai feladatok elvégzését is.


Könnyű kezelhetőség

Átlátható, logikusan felépített felületek

jd_szem.jpg

A JDolBer szoftver kialakításánál figyelembe vettük a szokásos munkafolyamatokat, így egy könnyen és gyorsan használható, ergonómikus felületet alakítottunk ki.

A személyes adatoknál tárolhatjuk akár a munkaképesség csökkenésére vonatkozó adatokat is, de kihasználhatjuk a Dolgozói irattár funkciót is, ahol fotót, szkennelt iratokat, vagy egyéb leveleket, dokumentumokat tárolhatunk.

A munkavállalók és egyéb jogviszonyban lévők adatait összevontan kezelhetjük a Személy adatoknál, ami azt jelenti, hogy a Személy adatokból indulva az összes, az adott személyhez tartozó jogviszony adatot egybe is láthatják, kezelhetik.


Főbb jellemzők

 • A JDolBer Integrált HR rendszer a Kjt, Kttv, Ktv, Ktjv,Mt, Ptk törvények elvárásainak teljes mértékben megfelelő humánpolitikai szakértői szoftver
 • Törvényválasztás lehetősége: Jogviszonyonként meghatározható, hogy adott jogviszonyra, mely törvény rendelkezései az érvényesek
 • A program teljes körűen lekezeli a HR folyamatokat a beléptetéstől, a kilépésig
 • Dolgozói alapadatok nyilvántartása: szervezeti egység, munkakör, iskolai végzettség, munkakörváltozások, bérváltozások, pótlékváltozások stb.
 • Mindezen adatokat a program idősorosan eltárolja, melyek egy későbbi időpontban visszanézhetőek, tetszőleges szempontok szerint lekérdezhetőek
 • Automatikus közalkalmazotti besorolási rendszer: a program a bevitt adatok alapján automatikusan megállapítja a besorolást, a szorzókat, a kulcsszámokat, a garantált bért, és a munkaviszonnyal kapcsolatos dátumokat. KJT esetén automatikus besorolás és időadatok számítása az iskolai végzettségek és munkaviszony adatokból, illetve egyéb szükséges adatokból
 • Különböző szolgálati és esedékességi idők automatikus számítása: a program a bevitt adatok alapján automatikusan kiszámítja a különböző jogosító időket, úgy mint pl.: a közalkalmazotti jogviszony kezdő dátumát, a közigazgatási gyakorlatot, végkielégítés kezdetét, következő átsorolás időpontját stb.
 • Egyéb adatok nyilvántartása: Orvosi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány, jogosítvány száma, érvényessége
 • Közalkalmazotti előmeneteli naptár (teljes életpályára vonatkozóan): a jogszabályokban és a belső szabályokban megkövetelt, a dolgozó teljes életpályájához tartozó kötelező teendők, események megjelenítése, végrehajtása és ellenőrzése a belépéstől a nyugdíjazásig. Pl.: besorolás, védett korba lépés, jubileumi jutalom, nyugdíjkorhatár elérés stb.
 • Kredit időszakok és pontok részletes nyilvántartása
 • Átsorolás/Besorolás áttekintése: A tényleges átsorolást vagy besorolást megelőzően meg lehet tekinteni az adatokat. Egy képernyőn összeszedve láthatók a „régi” és az „új” besorolás adatok, külön kiemelve a megváltozó értékeket
 • Sorozat feldolgozások: Egyszerre több közalkalmazottat érintő feladatok elkészítésének lehetőségét biztosítja a program "egy gombnyomással", mint pl.
  • az év eleji vagy évközbeni a „soros” átsorolásokat, illetve a törvények változása miatti átsorolások,
  • az éves szabadság,
  • éves cafeteria keretelkészítése, megállapítása.
 • Idősoros adattárolás és megjelenítés: segítségével időrendben megjeleníthetők és lekérdezhetők a dolgozóhoz tartozó adatváltozások pl.: névváltozás, illetmény, szervezeti egység, beosztás, besorolás, előmenetel stb. változása, a KJT. különböző időpontokban érvényes előírásainak figyelembevétele mellett. A program a dolgozó belépésétől egészen a kilépéséig tárolja a különböző kinevezés módosításokat, lehetővé téve akár azt is, hogy egy régi kinevezés nyomtatvány bármikor kinyomtatható legyen
 • Dolgozói irattár: az irattárban egyszerűen és könnyen rendszerezhetően tárolhatóak és megjeleníthetőek a dolgozó akár hozott (referencia levél, bizonyítvány másolat , akár a JDolBer programmal készített (kinevezés, munkaszerződés, módosítás stb.) dokumentumai
 • Iskolai, szakmai végzettségek, tudományos, fokozatok, nyelvismeret adatok nyilvántartása és kezelése
 • Távollét és szabadság controlling: dolgozók éves szabadság keretének, időarányos szabadság adatainak automatikus kiszámítására, illetve pl. a dolgozó által kivehető normál szabadság, tanulmányi szabadság, oktatói és egyéb pótszabadságok kezelésére, automatikus kiszámítására nyílik lehetőség minden törvényi környezetben
 • Vezetői kinevezések nyilvántartása: a program a jogszabályoknak megfelelően lehetőséget nyújt az adományozható vezetői kinevezések nyilvántartására, automatikusan kiszámítja a hozzá tartozó illetményt és megjeleníti a kulcsszámot
 • Tudásmenedzsment modul: Intézményre szabott kódtábla elkészítése tanfolyamokról, képzésekről; tanfolyamok kijelölése a dolgozók számára egyénenként (beiskolázás), a teljesített tanfolyam eltárolása, listázása. Tanfolyamok költségeinek és a tanulmányi szerződések nyilvántartása
 • Oktatói és egyéb egyetemi specifikumok kezelése: a JDolBer egyetemek részére kifejlesztett verziója tartalmazza az kifejezetten oktatókra és egyetemekre jellemző sajátosságok kezelését is, mint pl. az oktatói kulcsszámok és nyilatkozatok kezelését
 • Pedagógus besorolás: a program a vonatkozó jogszabályok alapján kezeli a pedagógus besorolást

Személy- és jogviszony adatok

A JDolBer-ben különválik a személyhez, illetve a jogviszonyhoz kapcsolódó adatok kezelése.

jd.jpg

A JDolBer-ben különválik a személyhez, illetve a jogviszonyhoz kapcsolódó adatok kezelése. Egy személynek nem biztos, hogy jogviszonya is van a gazdálkodó szervezettel (Pl.: őstermelők, akiknek csak a havi adóelszámolás készítésekor van szükség az adataikra). Ennek megfelelően a JDolBer-ben logikai szinten a Személy és a jogviszonyadatok elkülönülnek, ugyanakkor adatkezelés szinten továbbra is összetartoznak.

Egy személy adatait, elérhetőségeit rögzíthetjük a rendszerben akkor is, ha még nem rendelkezik jogviszonnyal (pl. jelölt egy munkakörre). Kiválasztás esetén így nem kell újra felvenni az adatokat, mindössze egy szerződést (jogviszonyt) kell a személyhez kapcsolni.

A JDolBer HR további funkciói

 • „Előre feltöltött” kontrolling listák: a rendszer előre kialakított módon több HR és gazdasági kontrolling listát is kínál, melyek segítségével pontosan lekérdezhetőek az intézményre jellemző pl. a statisztikai vagy éppen a fluktuációs adatok
 • „Előre feltöltött” kódszótárak: a jogszabályok alapján a JDolBer Humánügyviteli rendszer leprogramozottan, illetve segédadattárában alapból kínálja a jogszabályoknak megfelelő megnevezéseket, jelentősen megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a program bevezetését, valamint szakmai segítséget is nyújt a program használatához
 • Több cég, intézmény, igazgatóság egyidejű országos kezelése: a program egyidejűleg, országos szinten tudja kezelni a különböző pl. igazgatóságokhoz tartozó munkavállalókat, melynek jellemzői a következők:
  • Duplikáció mentes dolgozói nyilvántartás
  • Egyszerű, intézményenkénti és globális adatkezelési és lekérdezési lehetőség
  • Egységes nyomtatvány arculat
  • Egy önálló központi adatbázis
  • A társintézményekre vonatkozó törvények egy rendszerben történő kezelése
 • Minősítések kezelése, nyilvántartása, a besorolások csúsztatását is beleértve
 • Dolgozók által kivehető szabadság, oktatói és egyéb pótszabadságok kiszámítása
 • Szabadságok, pótszabadságok és tartós távollétek nyilvántartása (pl. betegség, katonaság, gyes stb.), amely a létszámszámítás alapjául szolgál
 • Vezetői kinevezések nyilvántartása
 • Év elején vagy évközben automatikusan elkészíti a „soros” átsorolásokat, illetve a törvények változása miatti átsorolásokat (pl. minimálbér emelkedés)
 • Eltartottak adatainak nyilvántartása
 • Házastárs adatainak nyilvántartása
 • Historikus (történeti) adatváltozás áttekintő képernyő. Külön képernyőn megjelenítjük a legfontosabb változó adatokat (pl. alapbér, szervezeti egység, beosztás, stb.), így egy képernyőn áttekinthető például: időben az alap- bérváltozás
 • Oktatás - Továbbképzés: Cégre szabott kódtábla elkészítése tanfolyamokról, képzésekről; tanfolyamok kijelölése a dolgozók számára egyénenként (beiskolázás), a teljesített tanfolyam eltárolása, listázása. Tanfolyamok költségeinek nyilvántartása
 • Iskolai, szakmai végzettségek, tudományos, fokozatok, nyelvismeret adatok nyilvántartása és kezelése
 • Tanulmányi szerződés nyilvántartás
 • Orvosi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány, jogosítvány száma, érvényessége
 • Állandó, ideiglenes, szolgálati lakcím, külön-külön telefonszám, e-mail cím és közvetlen e-mail küldési lehetőség
 • A nyomtatványkezelés összeköthető Word programmal is, ahol a kiválasztott dolgozók adata és körlevél funkció segítségével a szükséges iratok elkészíthetők
 • Dolgozói dokumentumtár kialakítása, ahol pl. tárolható és megjeleníthető fénykép és/vagy aláírás, vagy akár digitálisan (scanner-rel) beolvasható adatok, pl.: kézzel írt önéletrajz, iskolai végzettségek, egyéb bizonyítványok, aláírt okiratok: kinevezés, átsorolás, kinevezés hosszabbítás, vezetői kinevezés stb.
 • Belső e-mail küldési lehetőség, ahol az összes lista, jelentés e-mail-ben is továbbítható a dolgozó vagy a vezetőség felé, jelentősen csökkentve a nyomtatás költségeit. A listák, jelentések egyszerű „browser-rel” (Internet Explorer, Firefox, stb.) olvashatóak
 • A rendszer alapvetően a Windows által használt nyomtatókra nyomtat, de ha szükséges, akkor lehetőség van karakteres nyomtatásra is (pl. Epson traktoros nyomtatók)

További modulok, amelyek az alaprendszer részét képezik

 • Dotációs modul - Megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása
 • Munkaszámos modul - Béradat megbontás munkaszámra
 • Általános lekérdező modul (Riport modul – bővebb ismertető lejjebb)
 • Munkaszerződés modul - Munkaszerződések, körlevelek kezelése
 • Munkaruha modul - Munkaruhák kezelése
 • Külszolgálat modul - Kiküldetések kezelése
 • Bérlet modul - Bérletek elszámolása
 • Szabadság tervezés - Szabadságok tervezhetősége előre

Kérje ingyenes szoftverbemutatónkat!

Szoftvereinket bemutatjuk az Önök telephelyén. A bemutató kötelezettség-, és díjmentes.