Bérszámfejtés, Bérügyvitel

Manapság egy korszerű bérszámfejtő szoftvertől a minimális elvárás, hogy naprakész jogszabályi háttérrel, folyamatos frissítésekkel és stabilan működjön. Szinte már nem is elvárás, alapvetés.

Így a hangsúly a bérszámfejtési feladatok hatékony támogatásán, a tecnológián és az innováción van.

Az 1988 óta folyamatosan fejlesztett szoftverrel a bér­szám­fej­tés­sel kap­cso­la­tos va­la­men­­nyi te­vé­keny­ség elvégezhető (bé­rek szám­fej­té­se, TB el­lá­tá­sok bérszám­fej­té­se, szám­vi­te­li fel­adá­sok, SZJA el­szá­mo­lás, bérös­­sze­sí­tők, NYENYI lap, stb.).

Bérszámfejtő modulunk OEP engedéllyel rendelkezik.


Bérszámfejtés

Bérszámfejtéshez kapcsolódó szoftvereink:

 • JDolBer Bér
 • Bérszámfejtés, Bérügyvitel
 • Megbízható, könnyen kezelhető és mindig naprakész! Az 1988 óta folyamatosan fejlesztett szoftverrel a bér­szám­fej­tés­sel kap­cso­la­tos va­la­men­­nyi te­vé­keny­ség elvégezhető (bé­rek szám­fej­té­se, TB el­lá­tá­sok bérszám­fej­té­se, szám­vi­te­li fel­adá­sok, SZJA el­szá­mo­lás, bérös­­sze­sí­tők, NYENYI lap, stb.).
 • A jogszabályok teljes körű ismerete
 • Könnyen kezelhető, kifogyhatatlan jogcímek
 • Sorozatfeldolgozások, automatizmusok
 • Bérfeladás elektronikusan
 • Havi adóbevallás könnyedén!
 • Tovább
 • Adat import
 • Adat import
 • Bérszámfejtési jogcím adatátvétel idegen rendszer adatai alapján készített fájlból.Ez lehet egy Excel táblázat, vagy egyéb szoftver által készített extraktum.
 • Egyszerre akár több jogcímre is
 • Paraméterezhető
 • Tovább
 • JDolBer TB
 • Táppénz számfejtő (TB - OEP)
 • Mo­du­lunk egy­sé­ges rend­szert al­kot a bér- és humánpolitikai programokkal. Se­gít­sé­gé­vel az összes TB ellátás számfejthető, nyilvántartható. Elkészíthető az összes statisztika, ellátási listák, jegyzékek. A leszámfejtett ellátások, juttatások a bérszámfejtő modulba automatikusan átkerülnek
 • OEP engedéllyel rendelkezik
 • A jogszabályok teljes körű ismerete
 • Logikusan felépített rendszer
 • Tovább
 • Adó- és járulékbevalló
 • Adó- és járulékbevalló
 • A rend­szer automatikusan el­ké­szí­ti a NAV fe­lé a mindenkor törvényben előirt adatszolgáltatást XML fáljban melyet az Ügyfélkapu segítségével lehet átadni.
 • A JDolBer Bér modul tartalmazza
 • Tovább
 • Utókalkuláció
 • Utókalkuláció
 • A dolgozó előre meghatározott bérelemeit (jogcímeit) és a céget érintő költségeit százalékosan vagy időarányosan, a tényleges bérszámfejtést követően lehet felosztani (pl. projekt alapú elszámolás).
 • Hatékony bérfeladás és könyvelés
 • A bérlap tartalmát nem befolyásolja
 • Tovább
 • Statisztikai és Jelentő
 • Statisztikai és Jelentő
 • Az 1993. évi XLVI. Törvényben, valamint a 247/2005 Kormány Rendeletben szabályozott, Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program alapján, az adatszolgáltatásra kötelezettek minden hónap 20. napjáig jelentést küldenek, a törvényben leírt adattartalommal és formában. Ehhez a kötelező adatszolgáltatáshoz nyújt segítséget a JDolber Humánpolitikai, TB és Bérügyviteli Rendszer kiegészítő modulja.
 • A JDolBer Bér modul tartalmazza
 • Tovább